Μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το Π.Μ.Σ διαρθρώνεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.  στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό περιλαμβάνει μαθήματα που κατανέμονται σε τρεις (3) ειδικεύσεις. Αναλυτικά η ενδεικτική δομή του προγράμματος ανά ειδίκευση εδώ:

 

 

Προϊστορική Aρχαιολογία

Κλασική Αρχαιολογία

Βυζαντινή Αρχαιολογία

Μετάβαση στο περιεχόμενο