Πολιτική Ποιότητας Τμήματος για ΠΜΣ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο