Βυζαντινή Αρχαιολογία

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

ΑΒΥ 708

Διάκοσμος και η θεματική του στα βυζαντινά μνημεία Ι

3

Υ

15

 

ΑΒΥ 703

Υλικά αντικείμενα του βυζαντινού πολιτισμού I

3

Υ

15

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

2ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

ΑΒΥ 701

 Ειδικά θέματα βυζαντινής αρχαιολογίας Ι

3

Υ

15

 

ΑΒΥ 706

 Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ: Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης

3

Υ

15

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

3ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

Δ 1

 Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας

3

Υ

10

 

Δ 1α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι

 

Υ

20

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

4ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

Δ 2

Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία

3

Υ

10

 

Δ 2α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ

 

Υ

20

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

5ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

 

Δ 3

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

 

Υ

30

 

 

Σύνολο ECTS

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Μαθημάτων

 

 

 

 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

 ΑΒΥ 701

Ειδικά θέματα βυζαντινής αρχαιολογίας Ι

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 702

Ειδικά θέματα βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 703

Υλικά αντικείμενα του βυζαντινού πολιτισμού I

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 704

Υλικά αντικείμενα του βυζαντινού πολιτισμού II

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 705

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο Ι:  Τοπογραφία Θεσσαλονίκης – Μακεδονίας

3

Υ

15

 

ΑΒΥ 706

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ: Μνημειακή τοπογραφία Κωνσταντινούπολης

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 707

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙΙ

3

Υ

15

 

 ΑΒΥ 708

Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι

3

Υ

15

 ΑΒΥ 709

Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία ΙΙ

3

Υ

15

 ΑΒΥ 710

Αρχαιολογία και τέχνη στη σταυροφορική Ανατολή

3

Υ

15

 

ΑΒΥ 711

Αρχαιολογία και τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους μέσους χρόνους

3

Υ

15

 

ΑΒΥ 712

Ισλαμική τέχνη και αρχιτεκτονική στον χώρο της Εγγύς Ανατολής και της Μικράς Ασίας (11ος –15ος αι.)

3

Υ

15

 

           

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο