Διδακτικό Προσωπικό

                                      ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του Π.Μ.Σ.

                                    στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

                              σε επιστημονικό – ερευνητικό & διδακτικό έργο  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βαθμίδα/Γνωστικό Αντικείμενο Αντικείμενο Διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ.
Ανδρούδης Πασχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 712 Ισλαμική Τέχνη και Αρχιτεκτονική στον χώρο της Εγγύς Ανατολής και της Μικράς Ασίας (11ος-15ος αι.)
Βαλαμώτη Σουτάνα-Μαρία Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΡ 712 Αρχαιοβοτανική-Άνθρωποι και φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο
Βλάχου Βασιλική Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΚΛ 701 Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος
Καρβώνης Παύλος Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΚΛ 707 Διαχρονική εξέταση των αρχαιολογικών μνημείων
Κυριάκου Αθανασία Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΚΛ 703 Ελληνιστική περίοδος
Φάππας Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΡ 717 Από την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλιετίας π.Χ.
Μανακίδου Ελένη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΚΛ 709 Εικονογραφία και Εικονολογία
Ντίνου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΡ 705 Προϊστορικά τοπία: ανθρώπινες κοινωνίες και περιβάλλον
Παϊσίδου Μελαχροινή Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 705 Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο Ι: τοπογραφία Θεσσαλονίκης – Μακεδονίας
Παπαγιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΚΛ 704 Ρωμαϊκή περίοδος
Παπαδοπούλου Παγώνα Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 710 Αρχαιολογία και τέχνη στη σταυροφορική Ανατολή
Πούλου Ναταλία-Φλώρα Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 702 Ειδικά θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΙΙ
Σέμογλου Αθανάσιος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 708 Διάκοσμος και η θεματική του στα βυζαντινά μνημεία Ι
Τάντσης Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 711 Αρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους
Τριανταφύλλου Σεβαστή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΡ 715 Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο
Τσέλεκας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

ΑΚΛ 706 Νομισματική

Μετάβαση στο περιεχόμενο