Κλασική αρχαιολογία

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

1ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

ΑΚΛ 701

Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 708

Ο βίος των αρχαίων

3

Υ

15

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

2ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

ΑΚΛ 702

 Κλασική περίοδος

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 705

Ενεπίγραφα μνημεία

3

Υ

15

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

3ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

Δ 1

 Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας

3

Υ

10

 

Δ 1α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι

 

Υ

20

 

 

 Σύνολο ECTS

 

 

30

 

4ο  Εξάμηνο

 

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

Δ 2

Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία

3

Υ

10

Δ 2α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ

 

Υ

20

 

 

Σύνολο ECTS

 

 

30

 

5ο  Εξάμηνο

 

 

 

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

Δ 3

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

 

Υ

30

 

Σύνολο ECTS

 

 

30

 

Κατάλογος Μαθημάτων

 

 

 

 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

 

ΑΚΛ 701

Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος

3

Υ

15

ΑΚΛ 702

Κλασική περίοδος

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 703

Ελληνιστική περίοδος

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 704

Ρωμαϊκή περίοδος

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 705

Ενεπίγραφα μνημεία

3

Υ

15

 

ΑΚΛ 706

Νομισματική

3

Υ

15

ΑΚΛ 707

Διαχρονική εξέταση των αρχαιολογικών μνημείων

3

Υ

15

ΑΚΛ 708

Ο βίος των αρχαίων

3

Υ

15

ΑΚΛ 709

Εικονογραφία και εικονολογία

3

Υ

15

ΑΚΛ 710

Τα αρχαιολογικά μνημεία και η λειτουργία τους

3

Υ

15

ΑΚΛ 711

Πρακτική άσκηση: Μνημεία και η προβληματική τους

3

Υ

15

ΑΚΛ 712

Αρχαιολογικές μελέτες: κριτική προσέγγιση

3

Υ

15

Μετάβαση στο περιεχόμενο