Περιγραφή Προγράμματος

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

 

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπούν στην εξειδίκευση στην αρχαιολογική επιστήμη με έμφαση στην πολιτισμική αλλαγή και την τέχνη από την προϊστορία έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια. Επιπλέον στοχεύουν στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις νέες τεχνικές ανάλυσης και ερμηνείας του αρχαιολογικού υλικού και οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για τη μετέπειτα ερευνητική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα όσων παρακολούθησαν επιτυχώς το Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: (α) αξιοποίηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων της αρχαιολογικής επιστήμης, της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας των πολιτισμών (β) εξοικείωση με τα νεότερα πορίσματα της έρευνας, καθώς και με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις με τις συναφείς ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες (γ) κατανόηση του τρόπου έρευνας και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας σε μια από τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο