Προκήρυξη θέσεων εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις (δείτε συνημμένα) και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος από 01.09.2024 έως και 15.09.2024. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση του Π.Μ.Σ. την οποία ο υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση του βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών, (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο κείμενο της προκήρυξης

Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 14 έως και 18 Οκτωβρίου 2024

(Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προκήρυξη θέσεων εισαγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο